AA-mobiel zakelijk - EU • € 99,95 per jaar

Zakelijk EU AA-mobiel is samengesteld op basis van zakelijk gebruik dan wel particulier gebruik niet zijnde personenauto’s of personenauto’s met meer dan 7 zitplaatsen en campers. De eigen bijdrage per pechgeval binnen Nederland of 25 km. buiten de landsgrens bedraagt voor voertuigen met een wielbasis van maximaal 300 cm  € 59,95 per pechgeval, gaan de kosten voor inzet groter hulpverleningsvoertuig de € 250,- te boven, dan worden deze hogere kosten niet vergoed.  Kosten voor hotel cq ander verblijf, taxi, repatriëring naar Nederland en vervangend vervoer worden niet vergoedt, de alarmcentrale heeft hierin alleen een bemiddelende rol. Het voertuig wordt naar een dichtstbijzijnde garage gebracht.

Meld u hier aan!