AA-mobiel zakelijk - NL • € 49,95 per jaar

Zakelijk NL AA-mobiel is samengesteld op basis van zakelijk gebruik dan wel particulier gebruik niet zijnde personenauto’s of personenauto’s met meer dan 7 zitplaatsen en campers. De eigen bijdrage per pechgeval binnen Nederland of 25 km. buiten de landsgrens bedraagt voor voertuigen met een wielbasis van maximaal 300 cm  € 59,95 per pechgeval, gaan de kosten voor inzet groter hulpverleningsvoertuig de € 250,- te boven, dan worden deze hogere kosten niet vergoed.

Meld u hier aan!